Samaria gorge (easy way)
Price:
€70

Samaria gorge (easy way)

The longest gorge in Europe
Monday-Tuesday
Samaria
Imbros gorge
Price:
€35

Imbros gorge

A small gorge for the whole family!
Wednesday, Thursday
Imbros gorge
Botanical Park & Gardens
Price:
€65

Botanical Park & Gardens

Awaken your senses
Wednesday
Fournes
Sirikari gorge
Price:
€70

Sirikari gorge

A 2.5 easy walking tour
Thursday
Sirikari village